2018. január 22. hétfő Vince, Artúr napja
A tartalom megtekintéséhez flashplayer szükséges / Nem elérhető a tartalom
Nyitóoldal < Előterjesztések
A PTKT Tárulási Tanácsának tagjai
Együttes ülés
Előterjesztések
Jegyzőkönyvek
Jelenleg nincs aktuális szavazás!
2 / 5
  • 2011

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási tanács 2011. évi üléseire készült előterjesztések

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási tanács 2011.12.14-én tartandó ülésére készült előterjesztések

- Meghívó
1. Tájékoztató a települési szilárd hulladékkezelés jövő évi díjainak megállapításáról (szóbeli előterjesztés!)
2. Kistérségi közbiztonsági egyeztető fórum (szóbeli előterjesztés!)
3. A Lengyeltóti Városi Bölcsőde felújítására és bővítésére pályázat benyújtása
4. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérség Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
  - Melléklet

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási tanács 2011.11.30-án tartandó ülésére készült előterjesztések

- Meghívó
1. Beszámoló a Társulás 2011. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről
2. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi költségvetési koncepciója
3. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetési határozatának módosítása
4. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás átmeneti gazdálkodásáról szóló határozat módosítása
5. A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011. évi költségvetésének elfogadása
6. 2012. évi kistérségi tagdíj felülvizsgálata
7. 2012. évi NEFELA hozzájárulás megállapítása
8. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács 2012. évi munkatervének elfogadása
9. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi gépjármű-felelősségbiztosításának megkötése
10. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi vagyonbiztosításának megkötése
11. A Lengyeltóti Városi Bölcsőde felújítására és bővítésére pályázat benyújtása

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási tanács 2011.10.27-én tartandó ülésére készült előterjesztések

1. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetési határozatának módosítása
2. A 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
3. A Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata
- A Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata (melléklet)
- A Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata korrektúra (melléklet)
4. A TIOP 1.1.1.-11 pályázat beadása
5. A Lengyeltóti Városi Bölcsőde felújítására és bővítésére pályázat benyújtása (helyben kerül kiosztásra)
6. Szolgáltatási szerződés megkötése „Mobil jogsegély” programra
7. Tájékoztató az E-patrónus készülék működéséről és az igénybevétel feltételeiről


A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási tanács 2011.09.29-én tartandó ülésére készült előterjesztések


- Meghívó
1. Közbiztonsági egyeztető fórum (szóbeli előterjesztés)
2. A Fodor András Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítása
3. A Pedagógiai Szakszolgálat 2010/11. évi időkeretének felhasználása
4. Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011. évi költségvetésének véleményezése
5. A Fodor András Általános Iskola és Óvoda kiadási előirányzatának zárolása
6. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetési határozatának módosítása
7. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
8. Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása
9. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás szakfeladatrend változása
10. Az Autonómia Alapítvány bemutatkozása (szóbeli előterjesztés)
11. Tájékoztató a TÁMOP 5.1.1. pályázatról (szóbeli előterjesztés)
12. Egyebek
- Szóbeli tájékoztató az önkormányzati átszervezésről


A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási tanács 2011.08.25-én tartandó ülésére készült előterjesztések

- Meghívó

1.) A Fodor András Általános Iskola és Óvoda alapdokumentumainak jóváhagyása
- Mellékletei:
- Házirend
- Helyi tanterv
- Intézményi Minőségirányítási Program
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Csalogány Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység Pedagógiai programja
- A Pogányvölgyi Kistérség Óvodai Intézményegységének helyi nevelési programja 2011
- Pedagógiai Program
- Fodor András Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Nevelési és Pedagógiai Programja
- Szakértői vélemény

2.) A Fodor András Általános Iskola és Óvoda vezetői beszámoló elfogadása
- Mellékletei:
- Intézményi adatok
- Fodor András Általános Iskola és Óvoda Tulipán Óvodájának 2010/ 2011-es beszámolója
- Fodor András Általános Iskola Beszámoló
- A Gárdonyi Géza Általános Iskola 2010/ 2011-es tanév beszámolója
- Fodor András Általános Iskola Gyermekvédelmi beszámolója 2010/2011 tanév
- Beszámoló a Fodor András Általános Iskola és Óvoda Öreglaki Általános Iskolájának 2010/2011-es tanévéről
- Szent László Király Általános Iskolája 2010/2011. tanév beszámolója
- Csalogány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény év végi beszámolója
- Fodor András Általános Iskola és Óvoda, Kerekerdő Tagóvoda Öreglak, Baráti-hegyi Tagozatának, 2010/2011 –es beszámolója
- Kerekerdő Óvoda 2010/2011-es beszámolója
- Fodor András Iskola és Óvoda Kincsem Óvodájának 2010/2011-es tanév II. féléves munkájának értékelése
- Lurkó Óvoda 2010/2011 óvodai nevelési év értékelése
- Kincsem Óvoda (Hács) 2010-es tanév évvégi munkájáról beszámoló
- Beszámoló a 2010/2011.nevelési évről Tarkarét Óvoda
- Fodor András Általános Iskola és Óvoda Tulipán Óvodája Táskai Telephelye 2010/2011-es nevelési év beszámolója
- Tündérkert Óvoda 2010/2011-es nevelési év munkájáról beszámoló
- Tündérkert események
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010/2011-es tanév beszámolója

3.) Fenntartói minőségirányítási program elfogadása
- Melléklet

4.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási esélyegyenlőségi tervének elfogadása
- Melléklet

5.) A Fodor András Általános Iskola és Óvoda közoktatási esélyegyenlőségi program elfogadása
- Melléklet

6.) A Fodor András Általános Iskola és Óvoda adatszolgáltatási kötelezettségének meghatározása

7.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetési határozatának módosítása

8.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ fogyatékosok nappali ellátása térítési díj megállapítása

9.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetéséről szóló I. féléves beszámoló megtárgyalása
- Melléklet

10.) A Kapos Volán Zrt-vel kötött személyszállítási szerződés meghosszabbítása
-Melléklet

11.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Társulási Bizottsága külsős tagjának megválasztása

12.) Szakfeladatrend változása

13.) Egyebek
- Levél közoktatási államtitkár-helyettesnek egységes óvoda-bölcsőde ügyében (tájékoztatás)
- Tájékoztatás a Lengyeltóti Diófesztiválról (Előadó: Peitlerné Takács Éva)


A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási tanács 2011.06.15-én tartandó ülésére készült előterjesztések


- Meghívó
1.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ intézményhálózat átszervezése, fenntartói jog átvétele
2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása, törzskönyvi nyilvántartásba vétel, működési engedély módosítása
3.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
- Melléklet
4.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ szakmai programjának jóváhagyása
5.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetési határozatának módosítása
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
6.) Tájékoztató a 2010. évi közoktatási elszámolás teljesítéséről
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
7.) A Fodor András Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítása
8.) A Fodor András Általános Iskola és Óvoda Alapfokú Művészetoktatási Intézményében fizetendő díjak megállapítása
- Melléklet
9.) A Fodor András Általános Iskola és Óvoda főigazgató pályázat elbírálása
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
10.) Együttműködési megállapodás megkötése „Az iskola rendőre” program keretében
11.) Casco biztosítás flotta szerződés megkötése
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
12.) Mozgókönyvtári tevékenységre vonatkozó együttműködés megállapodás megkötése Buzsák Községi Önkormányzattal


A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási tanács 2011.04.07-én tartandó ülésére készült előterjesztések

- Meghívó
1.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi költségvetési határozatának módosítása
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
2.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásnak módosítása
- Melléklet
3.) A Fodor András Általános Iskola és Óvoda tagintézményeinek épület felújítására vonatkozó pályázat benyújtása a 7/2011 (III.9.) BM rendelet alapján
4.) Beszámoló a 2010-ben végzett mozgókönyvtári ellátásról és az ezzel kapcsolatos normatív támogatás felhasználásáról, tájékoztató a 2011. évre tervezett támogatás felhasználásáról
5.) Elvi hozzájárulás kistérségi koordinátori ajánláshoz


A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási tanács 2011.03.10-én tartandó ülésére készült előterjesztések

- Meghívó
1.) Beszámoló a Buzsáki Tourinform iroda feladatairól, tevékenységéről
2.) Buzsák Tourinform Iroda támogatási ügye
3.) Óvodai felvétel és általános iskolai beiratkozás időpontjának meghatározása
4.) Indítható csoportok és osztályok számának meghatározása a 2011/2012-es nevelési és oktatási évre vonatkozóan
5.) Óvodák nyári takarítási szünetének megszervezése
6.) Tanórarendszerű úszásoktatás bérköltségének felülvizsgálata
7.) Pályázat kiírása a Fodor András Általános Iskola és Óvoda főigazgatói álláshelyére
8.) Iskolatej programban való részvétel
9.) A Házsongárdért Alapítvány támogatása
10.) Lengyel Tibor r. alezredes kinevezésének jóváhagyása Fonyód kapitányságvezetői beosztásába
11.) Mozgókönyvtári tevékenységre vonatkozó együttműködési megállapodás módosítása
12.) A belső ellenőrzés 2011. évi feladatainak munkaterve
- Melléklet
13.) Étkezési térítési díjak megállapítása 2011. évre az oktatási intézményben
- Melléklet
14.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011.évi költségvetése
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet


A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási tanács 2011.02.09-én tartandó ülésére készült előterjesztések

- Meghívó
1.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011.évi költségvetése
- Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011.évi költségvetése melléklete
- Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011.évi költségvetése melléklete
- Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011.évi költségvetése melléklete
2.) Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 2011.évi költségvetésének megtárgyalása
- Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 2011.évi költségvetésének megtárgyalása melléklete
- Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 2011.évi költségvetésének megtárgyalása melléklete2
- Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 2011.évi költségvetésének megtárgyalása melléklete3
3.) Kistérségi sportfejlesztés
- Sportszektor fejlesztés kistérségi szinten
- A Mátészalkai kistérség közép- és hosszú távú sportkoncepciója 2010

<< Előző fejezet

Következő fejezet >>