2018. január 22. hétfő Vince, Artúr napja
A tartalom megtekintéséhez flashplayer szükséges / Nem elérhető a tartalom
Nyitóoldal < Közérdekű adatok
Hírek
Közérdekű adatok
Nyilvántartások
Önkormányzati választás
A hóvirág hazája
Gyulavölgy
Önkormányzati rendeletek
Előterjesztések
Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
R.N.Ö. Kisberény ülései
Jelenleg nincs aktuális szavazás!
2 / 3
  • II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1.) A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája

2.) Az országos illetékességű szerv, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

3.) A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1.) Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve

2.) Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

3.) Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

4.) Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

5.) Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

6.) Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

7.) Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő

8.) Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

Közzétételi egység: Közszolgáltatások

1.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

2.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

3.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

4.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

1.) A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke

2.) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásokról az 1992. évi LXIII. tv. 28. § (1) bekezdésében szereplő adatok

3.) A közfeladatot ellátó szerv által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

4.) A közfeladatot ellátó szerv által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

5.) A közfeladatot ellátó szerv által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

6.) A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatok és értékük, időbeli változásuk

Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

1.) A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

2.) A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

3.) A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

4.) A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

1.) A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

2.) A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

3.) A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

4.) A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

5.) A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel)

6.) A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel)

7.) A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

8.) A testületi szerv üléseinek napirendje

9.) A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1.) A testületi szerv döntéseinek felsorolása

2.) A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

3.) A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai

4.) Az Eitv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek felsorolása

5.) Az Eitv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

6.) A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések felsorolása

7.) Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Közzétételi egység: Pályázatok

1.) A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása

Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

1.) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

2.) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

3.) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

4.) A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

5.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

6.) Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Közzétételi egység: Közzétételi listák

1.) A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

2.) A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista


<< Előző fejezet

Következő fejezet >>